7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 18 Ekim 2022 tarihli ve 31978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na (“5809 sayılı Kanun”) şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara ilişkin düzenlemeler eklendi.

Kanun ile, 5809 sayılı Kanun’a ilişkin getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

 • 5809 sayılı Kanun’a şebekeler üstü hizmet (“OTT Hizmet”) ve OTT Hizmet sağlayıcının tanımları eklenmiştir:
  • OTT Hizmet; internet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hizmeti olarak tanımlanmıştır.
  • OTT Hizmet sağlayıcı; OTT Hizmet tanımı kapsamına giren hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (“BTK”), OTT Hizmet ve OTT Hizmet sağlayıcılara ilişkin yetkiler tanınmıştır:
  • BTK, OTT Hizmet sağlanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bu düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeden veya yetkilendirilmeden sunulan OTT Hizmetlerin sunumunun engellenmesini temin etmek amacıyla, işletmecilere yükümlülük getirmek gibi tedbirler almaya yetkilendirilmiştir.
  • BTK, 5809 sayılı Kanun’da öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan OTT Hizmet sağlayıcılara 1.000.000 Türk lirasından 30.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verebilecektir.
  • BTK, verilen idari para cezasını süresinde ödemeyen ve kendisi tarafından yapılacak bildirimden itibaren 6 ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan OTT Hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %95’ine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilebilecektir.
  • OTT Hizmet sağlayıcılara, faaliyetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limited şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtası ile BTK tarafından yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yürütme zorunluluğu getirilmiştir.
 • OTT Hizmet sağlayıcılar, 5809 sayılı Kanun ve BTK’nın görev alanı ile ilgili diğer kanunlarda işletmeciler için belirlenen hak ve yükümlülüklerden, OTT Hizmet sunumunun niteliğine göre Kurumca belirlenecek hak ve yükümlülükler açısından işletmeci olarak kabul edilir.

Kanun ile ilgili detaylara bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.