Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönetmelik ile bu bölgelerde istihdam edilecek yabancıların çalışma izni alması zorunlu tutulmuş ve bu kimselere çalışma izni verilmesindeki usul ve esaslar belirlenmiştir.

Serbest Bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları;

  • Yurt içinde ilgili serbest bölge müdürlüğüne veya
  • Yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciğine yapabilecektir.

Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında, yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunuyor olması, yabancıya ait kimlik numarası ile kayıtlı elektronik posta (“KEP”) hesabının olması ve de yanında çalışacağı kimsenin KEP hesabının bulunması zorunlu tutulmuştur. Başvurular, serbest bölgede faaliyet ruhsatı olan iş yeri sahiplerince (“Kullanıcı”) yapılacaktır.

Yurt dışından yapılacak başvurularda ise yabancının Türk dış temsilciğine yaptığı başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerin birer örneği, başvurunun Türk dış temsilciğine yapıldığını belirten bir dilekçe ile birlikte, kullanıcı tarafından ilgili serbest bölge müdürlüğüne iletilecektir.

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin getirilen diğer önemli hükümler ise aşağıdaki gibidir:

  • Başvuru belgeleri arasında geçerlilik süresi altmış günden daha uzun pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin bulunması zorunludur.
  • Kullanıcının istihdam edeceği yabancının yönetici olarak görev yapacak olması veya nitelikli personel olması zorunlu tutulmuştur.
  • Yurtdışından yapılan başvuru sonucu çalışma izni alan yabancıların izinlerinin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir, aksi halde ilgili izinler iptal edilecektir.
  • Çalışma izni uzatma başvurularının çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılan uzatma başvuruları Bakanlık’ça reddedilecektir.
  • Uzatma başvurularının olumlu değerlendirilmesi halinde, yabancıya aynı kullanıcıya bağlı olarak çalışması kaydıyla, ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında en çok üç yıl süreyle çalışma izni verilir.
  • Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, serbest bölgede çalışma izni alan yabancı ile kullanıcı, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde yerine getirmek ile mükelleftirler.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.