Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu (“Kurul”), ihracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisini daha ekledi. İhracatçıların küresel e-ticaret sitelerine üye olmaları ve bu yolla her geçen gün dünyadaki pazar payı artan e-ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmaları için oluşturulan yeni destek paketi kapsamında 24 Kasım 2016 tarihli 29898 sayılı Resmi Gazete’de Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) (“Değişiklik Tebliğ”) yayınlandı. Yapılan değişiklikler Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge’nin (“Genelge”) uygulaması ile paralel düzenlemeler içermektedir.

Bu Değişiklik Tebliği ile birlikte getirilen yenilikler ile:

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri işbirliği kuruluşu tanımı altında belirlendi.
  • Modelist tanımına ise yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ifadesi eklendi.
  • Tebliğin 4. ve 5. maddesinde belirlenen destek tutarlarında herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte, tasarımcı şirketlerin yurt dışı konsept mimari çalışmaları ve patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım, marka tescil yenilenmesi masrafları da destek kapsamına alındı.
  • Tebliğin 6. maddesi değiştirilerek marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım giderleri destek kapsamından çıkartılmıştır. İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yarışmacılardan destek sağlanacakların sayısı ise otuzdan altmışa çıkarılmıştır. Bu desteğe hak kazanan tasarımcıların eğitim giderlerinin tamamı ve 1.500 ABD Dolarını aşmayan yaşam giderleri karşılanacaktır.
  • Değişiklik Tebliği ile destek ödemesinden yararlanılabilecek harcamaların belgelendirilmesi hususu netleştirilmiş ve söz konusu belgelerin sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleri olduğu belirtilmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.