Türk Patent Enstitüsü’nce 2016 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 31 Aralık 2015 tarih ve 29579 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan Tebliğ ile patent, faydalı model, entegre devre topografyaları, coğrafi işaretler, markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili talep edilen hizmetlere ilişkin olarak Türk Patent Enstitüsü’ne (“TPE”) ödenecek olan ücretler güncellenmiştir.

Tebliğ mevcut uygulamada da olduğu gibi, talep edilen hizmetle ilgili ödenecek toplam ücretin, TPE ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanacağı hususunu düzenlemektedir. Tebliğ’de önceki yıllarda olduğu gibi, patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlara ilişkin TPE nezdinde yapılacak işlemler açısından, elektronik ortamda yapılan talepler ve fiziki evrak ile yapılan talepler olarak ikili bir ayrıma gidilmiş ve iki ayrı ücret tarifesi yayımlanmıştır. Söz konusu işlemler açısından, elektronik ortamda yapılan işlem ücretleri, fiziki evrak ile yapılan işlem ücretlerine göre daha düşük tutulmaya devam edilmiştir.

Yine önceki düzenlemeye paralel olarak, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyaları ile ilgili işlemler bakımından elektronik ya da fiziki talep ayrımı yapılmamış ve tek ücret tarifesi yayımlanmıştır.

Tebliğ ile 2015 yılına oranla, elektronik ortamda yapılan başvurular bakımından yaklaşık %7, fiziki ortamdaki başvurular bakımından ise yaklaşık %17 oranında zam öngörülmüştür.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.