Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (“Başkanlık”) bağlı çalışacak Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (“Enstitü”) kuruldu. Enstitü kapsamında Genom ve Biyoenformatik, Aşı, Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz, Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri olmak üzere Bilim Kurulları kurulacaktır. Bilim Kurulları yılda en az dört defa Enstitü’nün bilim politikalarını belirlemek ve Ar-Ge projelerini görüşmek için toplanacaktır.

İlgili düzenleme olan Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30257 sayılı ve 1 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enstitü’nün yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Yönetmelikle düzenlenmektedir. Enstitü’nün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

  • Biyoteknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak, yapılan çalışmaları mali ve bilimsel olarak desteklemek
  • Ar-Ge sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin teşhis, tedavi ve korunmaya yönelik ürünlerin üretim ve kullanılmasını sağlamak
  • Görev alanında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek
  • Biyoteknoloji alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi ve benzerlerinin kurulması tekliflerini sunmak
  • Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü kaynağı işbirliği kapsamında kullanmak ve kendisine ait kaynakları kullandırmak
  • Ülkenin biyoteknoloji alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yapmak
  • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları ve Ar-Ge çalışmaları yapmak.

Enstitü Başkanı Kurullar tarafından hazırlanan teklifleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı’na sunmakla görevlidir.

Bilim Kurulları, Enstitü Başkanı ve en fazla 10, en az altı üyeden oluşacaktır. Genom ve Biyoenformatik ile Aşı Bilim Kurulları ise en fazla 30, en az altı üyeden oluşacaktır.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.