26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) 17. ve 18. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 139 ve 140. maddelerinde yer alan vergi incelemesinin yapıldığı yer ve uygulanan prosedürde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklik öncesinde vergi incelemelerinin, VUK’un 139. maddesi uyarınca esas itibariyle incelemeye tabi olan vergi mükellefinin iş yerinde yapılacağı düzenlenmekteydi. Yapılan değişiklikle beraber artık yapılacak incelemelerin, esas olarak incelemeyi yapacak olan yetkilinin vergi dairesinde yapılacağı düzenlendi. Bu değişiklik artık vergi incelemelerinin uzaktan yapılabilmesine, vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine imkân sağlayacak.

VUK’un 139. maddesine ayrıca ekleme yapılarak incelemenin esas itibariyle vergi dairesinde yapılacak olmasının, incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalışmalarda bulunulmasına engel olmayacağı düzenlendi. Vergi mükellefinin ve vergi sorumlusunun bu yönde talepleri olması ve inceleme yapılacak iş yerinin müsait olması durumunda iş yerinde de inceleme yapılabilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlendi.

Değişiklik öncesinde VUK’un 140. maddesi uyarınca vergi incelemesini yapacak yetkilinin inceleme öncesinde, vergi incelemesinin başladığını bildiren bir tutanak düzenleyerek vergi mükellefinden imza alması ve incelemeye daha sonra başlaması gerekmekteydi. Bu tutanak ayrıca incelemenin başladığını ve başlangıç tarihini de tespit etmekteydi. Değişiklik ile VUK’un 140. maddesi kapsamında düzenlenen incelemeye başlama tutanağı düzenleme uygulaması kaldırıldı. Artık bunun yerine incelemeye tabi olacak vergi mükellefine, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlandığını bildiren bir yazı gönderilecek. Bu yazının elektronik ortamda düzenlenmesi de söz konusu olabilecek. Dolayısıyla vergi incelemesine başlanmadan önce artık incelemeye tabi olacak vergi mükellefinin imzası da aranmayacak.

Torba Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.