Yasal düzenlemeler ve yargı uygulamaları, yeni teknolojik gelişmelerden kaynaklanan ihtiyaçlara cevap verebilmek için, sürekli bir dönüşüm içindedir. Dünyanın farklı bölgelerindeki yerel yargı birimleri fikri mülkiyet uygulamaları konusunda yeni ve komplike uyuşmazlıklarla her geçen gün daha da fazla karşılaşmaktadır. Bu küresel değişim, hukuk uygulayıcılarının farklı sorunlar karşısında nasıl yaklaşımlar belirlediği konusunda uluslararası bir bilgi alışverişini de zorunlu kılmaktadır. 

Bu bağlamda; WIPO, önemli bir adım atarak, Fikri Mülkiyet konusunda Dünya’nın farklı ülkelerinden ulusal yargı kararlarının paylaşıldığı bir veri tabanı olan “WIPO Lex-Judgments”’ı 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçirdi. WIPO Lex-Judgments’’ın sadece yargıçlar ve avukatlar gibi uygulayıcılara değil kanun koyuculara ve akademisyenlere de yol göstermesi beklenmekte.

WIPO tarafından 2018 yılında, üye ülkelerin Fikri Mülkiyet ile ilgili yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve antlaşmalarına ve bunların içeriklerine ücretsiz bir şekilde erişim sağlayan “WIPO Lex” faaliyete geçirilmişti. “WIPO Lex-Judgments” ise bu içeriklere, üye ülkelerin yerel yargı birimleri tarafından verilen kararlara erişilmesi hizmetini de eklenmiş olup, ilgilenenlere mevzuatın pratikte nasıl uygulandığı konusunda fikir sahibi olma ve inceleme yapma imkânı tanımakta.

WIPO Lex-Judgments’ın, farklı ülkelerden yerel yargı mercilerine, Fikri Mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konusunda katkı sağlaması ve kanun koyuculara yeni yaklaşımlar geliştirmeleri konusunda destek olması beklenmektedir. Kullanıcılar, söz konusu veri tabanını kullanarak, diğer ülkelerin pratikte yaşadığı benzer ve ortak uyuşmazlıkların o ülke yargı sistemlerinde nasıl ele alındığını inceleme fırsatı elde edecek ve kendi yargı uygulamalarında bu bilgi ve deneyimlerden faydalanabilecektir.

WIPO Lex-Judgments şu anda katılımcı olan 10 üye ülkenin ilgili yetkilileri tarafından seçilen Fikri Mülkiyet ile ilgili 400’den fazla yerel mahkeme kararı ve içeriklerine ücretsiz erişim imkânı sağlamakta olup yakın zamanda paylaşımda bulunan katılımcı ülke sayısının artırılması ve sistemin teknik alt yapısının daha etkin arama imkânı ve daha fazla dilde hizmet verecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

WIPO Lex-Judgments’a bu bağlantıdan ulaşmak mümkün olup, şimdilik Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinde faaliyete açılmıştır.