İçeriğe Geç

İyi tasarlanmış bir fikri mülkiyet lisansı; bir şirketin piyasalara ürün ve hizmetler sunmasını, gelişime ilişkin riskleri ve maliyetleri paylaşmasını, üretim kapasitesini arttırmasını ve hatta uzmanlığa erişmesini sağlayarak o şirketin başarıya ulaşmasına aracı olabilmektedir.

Müvekkillerin fikri mülkiyet haklarının değerini yükseltirken, risklerini düşürmeyi hedefleyen Moroğlu Arseven; lisanslama alanında farklı taraflardan, geniş bir müvekkil profiline destek verir. Lisans sahipleri, lisans veren tarafındaki mucitler, çalışanlar ve start-uplar, uluslararası şirketler, teknoloji transfer ofisleri ve fason imalatçıları.

Moroğlu Arseven her türlü fikri mülkiyet hakkını elde etmek, korumak, lisanslandırmak ve ücretlendirmek için düzenli danışmanlık hizmeti sunar.

Yasal haklar ve koruma mekanizmaları arasında kurulacak denge, lisansın başarısını doğrudan etkilemektedir. Şirketin hedeflerini anlamak ve lisans işleminin bu hedefleri destekleyecek şekilde yapılandırılmasını sağlamak gerekir. Bu nedenle, müvekkillerle iş birliği içinde çalışmak daha sağlıklı sonuç verir. Nihai amaç; her bir müvekkilin faaliyet gösterdiği sektörün inceliklerini, özelliklerini ve ticari hedeflerini dikkate alarak müvekkilin isteğine uygun lisans stratejieri ve koruma mekanizmaları geliştirmektir.

Stratejik müzakereler, genel/özel incelemeler, lisansa ilişkin devir, belgelendirme, işleme, değerleme, tazminat, ücretlerin takibi ve toplanması gibi kalemler Moroğlu Arseven’in uzmanlığına girer. Uyuşmazlıkların çözümünde fikri mülkiyet haklarının lisanslandırılması veya çapraz lisanslama işlemleri, ihtilafı her iki taraf lehine, faydalı bir ilişkiye dönüştürebilir. 

Fikri mülkiyet haklarının lisanslandırılması konusundaki geliştirilen öneriler, teknolojinin geliştirilmesi ve transferi, iş kurulması, şirket birleşme ve devralmaları ve ortak girişim faaliyetlerine ilişkin verilen desteklerle iç içe sunulur.

Moroğlu Arseven’in bu alanda güçlü olduğu konulardan biri de kurumsal işlemler sırasında değerlendirme metodolojileri geliştirmesidir. Bu da fikri mülkiyet haklarının gelecekteki ticari değerlerini de dikkate alarak, hakların uygun şekilde analiz edilmesi ve bu haklara doğru değer biçilmesini sağlamakla olur.

Moroğlu Arseven, lisans sözleşmelerinin şartlarına uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi ve denetlenmesinin yanı sıra sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet verir. Konumlarını koruma ve sağlamlaştırmaya yönelik önlemler hakkında da müvekkiller düzenli olarak bilgilendirilir.

İLGİLİ AVUKATLAR