Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile çeşitli düzenlemeler yapıldı. Öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esaslarında değişiklik yapılarak, ters repo ve repo ile yurt içi organize para piyasası işlemlerinin değerlemesinin vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranıyla yapılması hükme bağlandı.
  • Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına özel düzenlemelerde değişikliğe gidildi:
    • Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları, yaptıkları yatırımlara ilişkin değerleme raporlarını, artık finansal raporlara yatırımcıların talep etmesi halinde ekleyecek ve yatırımcıların incelemesine sunacaktır.
    • Girişim sermayesi yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki varlıkların değerini belirlemekte kullanılan esaslarda değişiklik yapılmıştır.
    • Gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonlarına tanınan finansal raporların kamuya açıklanmasına yönelik istisna kaldırılmıştır.
  • Portföy dağılım raporuna yönelik formatta değişiklik yapılarak, rapordan “fon tutarı” kalemi ile “aylık ortalama tedavül oranı” bölümleri kaldırıldı.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.