Polietilen Tereftalat (PET) Film İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “polietilen tereftalat (PET) filmler” tanımı altında sınıflandırılan ürünlere yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 12 Eylül 2020 tarih ve 31242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapıldı

Yayınlanan karar ile 17 Nisan 2020 tarihli 2423 ve 2424 sayılı, 20 Nisan 2020 tarihli 2429 ve 2430 sayılı, 11 Mayıs 2020 tarih ve 2514 sayılı, 19 Mayıs 2020 tarih ve 2565 sayılı ve 27 Haziran 2020 tarih ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile çeşitli sanayi, tekstil, konfeksiyon ürünleri için getirilen ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.  

Düzenlemeyi getiren 2955 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 24 Eylül 2020 tarih ve 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kararın tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz