19 Haziran 2015’te Türkiye ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (“Dünya Bankası”) arasında bir Hibe Anlaşması imzalanmıştır. Hibenin amacı, Avrupa 2020 Hedefleri ve AB müktesebatıyla uyumun artması amacıyla Türkiye’nin idari ve teknik kapasitesini geliştirmektir. Hibe Anlaşması, Resmi Gazetede yayımı itibariyle Türkiye üzerinde bağlayıcı hale gelir. Bakanlar Kurulu, Hibe Anlaşması’nı 12 Ekim 2015’te onaylamıştır ve onaya ilişkin karar 12 Kasım 2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Hibe Anlaşması’nın amacı, (“Proje”) ile ilgili olarak aşağıda belirtilen alanlarda Avrupa 2020 Hedefleri ve AB müktesebatıyla uyumun artması amacıyla Türk kurumlarının idari ve teknik kapasitelerini geliştirmektir:

  • Enreji verimliliği
  • Enerji iç pazarı
  • Uzun vadeli enerji planlama ve modelleme

Bu kapsamda Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan fonlar uyarınca oluşturulan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu’nun yöneticisi olarak hareket etmektedir.

Hibe Anlaşması uyarınca, Dünya Bankası, Proje’ye destek amacıyla Türkiye’ye 11.593.021 euro tutarında bir hibe (“Hibe”) sağlamayı kabul etmiştir.

Hibe, Proje bünyesinde aşağıda belirtilen şekilde dağıtılır:

  • Enerji Verimliliği için 4.817.097 Euro,
  • Elektrik ve Doğal Gaz Pazarının Gelişimi için 1.533.957 Euro,
  • Uzun Vadeli Enerji Senaryoları, Kapasite Geliştirme ve Enerji Veri Merkezinin Kurulması için 4.711.047 Euro
  • Görünürlük ve Toplum Bilinci için 470.920 Euro

Proje, Türk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülür.

Hibe kapsamında, Proje’nin ifasını izleme, raporlama ve değerlendirme; satın alma ve hibe tutarlarının çekilmesi hususları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, banka tarafından finanse edilen alımlar için zorunlu hükümler kapsamında rekabete açık ulusal ihale hususu da ayrıca düzenlenmiştir.

Hibe Anlaşması ve Bakanlar Kurulu’nun Hibe Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.