İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, proje finansmanı işlemlerinin işlemsel, yasal ve çevresel yönlerini ele almaktadır. Bugüne kadar, yapılandırılmış finansman işlemlerinin her yönüne ilişkin birçok müvekkile danışmanlık yapmış, işlemlerin yapılandırılması ve uygulanması süreçlerinde yardım etmiştir.

Sermaye yoğun altyapı projeleri için verilen danışmanlık; imar planları ve inşaat sözleşmeleri için detaylı incemeler yapılması, anahtar teslim projelerin geliştirilmesi, yapılandırılması, finanse edilmesi, yürütülmesi ve ilgili uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılması konularını kapsar. Bu çerçeve içinde, proje finansmanı borçlarının, idari sözleşmelerin ve sınırlar ötesi ortak girişim sözleşmelerinin uygulanması, Türk imar ve kadastro düzenlemeleri ile uyumluluğun sağlanması uygulamalarında müvekkiller Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar.

Moroğlu Arseven; proje finansmanına ilişkin sağladığı danışmanlığı; şirketler hukuku, uyuşmazlık çözümü, idare ve vergi hukuku gibi ilgili faaliyet alanlarına yönelik deneyimiyle harmanlar. Bu yaklaşımla, proje finansmanı işlemleri hızla tamamlanıp, muhtemel hukuki sorunlar anlaşmanın daha ilk aşamalarında tespit edilmektedir. Kapsamlı ve ileriye dönük çalışmalar, proje finansmanı müvekkiller için uyuşmazlıkları, riskleri ve maliyetleri en aza indirir.

Moroğlu Arseven; proje uygulamalarında, borç ve özsermaye finansmanı, oto finansman, İslam’a uygun veya alternatif finansman yöntemleri ve getiri odaklı anlaşmalar gibi birçok farklı stratejiye başvurur. Yeniden yapılandırma sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, doğrudan borçlanma sözleşmeleri, factoring sözleşmeleri, uluslararası borç ve teminat sözleşmelerinin akdedilmesine ilişkin kayda değer bir deneyim söz konusudur. Moroğlu Arseven karışık pay sahipliği ve yükümlülük anlaşmaları içeren sınırlar ötesi projelerde de yer almıştır. Bu projeler, çok sayıda tarafın stratejik tercihlerini ve ekonomik durumlarını göz önüne alan bir hukuki danışmanlığı zorunlu kılar.

 

İLGİLİ AVUKATLAR