İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 114: 15 Nisan 2022

TİTCK Farmasötik Ürünlere İlişkin Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Yayımladı

15 Nis 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”), 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek başvurular bakımından uygulanacak “Farmasötik Ürün Sertifikası”, “Serbest Satış Sertifikası” ve “Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı” Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) 11 Ocak 2022 tarihinde yayımladı. Kılavuz, […]

Daha fazla göster

Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik Yayımlandı

15 Nis 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”), tarafından hazırlanan Ruhsatlı Beşerî Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 18 Aralık 2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerde ruhsatlandırma sonrasında yapılacak varyasyonlara […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Kesinleşmiş Tescil Kararının Farklı Mahkeme Tarafından Verilmiş İhtiyati Tedbir Kararı Sebebiyle Tapuda İcra Edilmemesi Mülkiyet Hakkına Aykırıdır

15 Nis 2022

Anayasa Mahkemesi, mülkiyetin tesciline ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının, farklı bir mahkeme tarafından verilmiş ihtiyati tedbir kararı bulunması dolayısıyla icra edilmemesinin başvurucunun mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Başvurucular (“Başvurucular”), müştereken maliki oldukları taşınmaza sınırdaş parselin satışı dolayısıyla ön […]

Daha fazla göster

Aynı İşyerinde Çalışan Yalnızca Bir Kısım Kadın Çalışana Kreş İmkanı Sağlanması Anayasa Mahkemesi Tarafından Ayrımcılık Yasağının İhlali Olarak Değerlendirildi

15 Nis 2022

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun çalıştığı işyerinde çalışan bazı çocuklu kadın çalışanlara kreş imkanı sağlanırken bu imkanın başvurucuya sağlanmamasının, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkı kapsamında kaldığı sonucuna ulaşarak, Anayasanın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağını […]

Daha fazla göster

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, İhbar Tazminatı Başlığı Altında Yapılan Emekliliğe Teşvik Ödemesinin Ücret Geliri Niteliğinde Olmadığına Hükmetti

15 Nis 2022

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 27 Mart 2018 tarihinden önce imzalanan ikale ya da karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yer alan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde öngörülmüş asgari bildirim sürelerinin arttırılması nedeniyle ödenen tutarın, artırılan süreye isabet edecek olan […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yemek Sepeti’nin Veri İhlal Bildirimi Hakkında Kararını Yayımladı

15 Nis 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yemek Sepeti tarafından web sunucularına erişildiğine ilişkin yapılan veri ihlal bildirimi sonrasında, bugüne kadar kesmiş olduğu en yüksek ikinci idari para cezasına hükmetti. Veri sorumlusu olan Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.’nin (“Yemeksepeti”) […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Araç Kiralama Firmalarının Kara Liste Uygulamaları Hakkında İlke Karar Yayımladı

15 Nis 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) ilk kez kavramsal olarak müşterek veri sorumluluğunun yer aldığı, araç kiralama firmalarının kara liste uygulamaları hakkında ilke kararını 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete’de yayımladı. Kurum’a son dönemde yapılan ihbarlar değerlendirildiğinde; […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Tarafından Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımladı

15 Nis 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) teknik tedbirlere ilişkin yayımlamış olduğu rehberden sonra veri sorumluları tarafından hangi teknik tedbirlerin alınması gerektiği ve gerekçelerine ilişkin bir de kamuoyu duyurusu yayımladı. 15 Şubat 2022 tarihli duyurunun önemli hususları aşağıdaki gibidir: Kurul’a son […]

Daha fazla göster

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik ile Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

15 Nis 2022

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik (“Basamaklandırma Yönetmeliği”) ile Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Dijital Hizmet Yönetmeliği”) 10 Şubat 2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Basamaklandırma Yönetmeliği uyarınca, […]

Daha fazla göster

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü, Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri API İlke ve Kurallarını Yayımladı

15 Nis 2022

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü, Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri API İlke ve Kurallarını (“Rehber”) 16 Şubat 2022 tarihinde yayımladı. Rehber, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik […]

Daha fazla göster