İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 25: 1 Temmuz 2016

Geçici Koruma Altındaki Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışmasına İlişkin Muafiyetler Tanındı

16 Ağu 2016

Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (“Değişiklik Yönetmeliği”). Yapılan değişiklikler kapsamında, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan yabancı sağlık mensuplarına ilişkin olarak bazı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Çalışan Tarafından İlgili Kamu Otoritelerine İşvereni Şikâyet Amaçlı Yazılan Dilekçe İçeriği İfade Özgürlüğünün Kapsamındadır

9 Ağu 2016

Anayasa Mahkemesi, 14 Nisan 2016 tarihinde vermiş olduğu kararında; başvuru sahibinin çalıştığı işyeri ile ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (“BİMER”) ilettiği şikayet sebebiyle iş akdinin sonlandırılması sonucu, başvuru sahibinin anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasını değerlendirerek, başvuruya konu olan olay kapsamında […]

Daha fazla göster

Engelli Vatandaşların ve 70 Yaş Üzerindeki Vatandaşların Bankacılık Hizmetlerine Erişimini Kolaylaştırmak İçin Düzenlemeler Getirild

1 Ağu 2016

Engelli vatandaşların ve 70 yaş üzerindeki vatandaşların bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için düzenlemeler getirildi. Bu yenilikler bankacılık hizmetlerinin daha kolay ve daha güvenli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yeni kurallar, belgelerin Braille alfabesinde sunulması, işaret dili ve ses klibi formatında […]

Daha fazla göster

Kamu İhaleleri Alanında Gelişmeler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Kapsamına Dahil Edildi; Hizmet Alım İhaleleri Bakımından İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Gereklilikler Arttırıldı

30 Tem 2016

Kamu İhale Kurumu (“Kurum”), Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alım ihalelerinde uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitmiştir. Söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (“Tadil […]

Daha fazla göster

BDDK, Kredilerin Sınıflandırılması, Bankaların Krediler İçin Ayırmaları Gereken Karşılıklar ve Bankaların Öz Kaynakları ile İlgili Düzenlemelerde Değişiklikler Yaptı

23 Tem 2016

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredilerin sınıflandırılması, bankaların krediler için ayırmaları gereken karşılıklar ve bankaların öz kaynakları hakkındaki düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. 22 Haziran 2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerin, bilhassa tüketici kredileri için uygulanan genel karşılık […]

Daha fazla göster

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

16 Tem 2016

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’in amacı, yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksama […]

Daha fazla göster

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 1 Temmuz 2016 Tarihinde Yürürlüğe Giriyor

9 Tem 2016

İşverenler için iş sağlığı ve iş güvenliği yükümlülüklerini düzenleyen İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatının son adımı 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren 49 veya daha az çalışan istihdam eden kamu kurumları ve az tehlikeli sınıfta yer […]

Daha fazla göster

Elektronik Haberleşme Sektöründeki Servis Sağlayıcıların Uyması Gereken Yükümlülükler ve İdarenin Yetkileri Arttırıldı

1 Tem 2016

11 Haziran 2016 tarih 29739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen işletmeler hakkında yeni düzenlemeler ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun […]

Daha fazla göster