7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) ilişkin öngörülen bazı süreler uzatıldı. 

Torba Kanun kapsamında;

  • Kurulu gücü azami 1 megavat olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin bağlantı anlaşma süreleri 120 gün uzatıldı.
  • Aşağıda sayılan sözleşmelerde, hak ve yükümlülüklere ilişkin süreler 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 36 ay süreyle uzatıldı:
    • 19 Temmuz 2019 öncesinde Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki (“Kanun”) usule göre ihalesi yapılmış yenilenebilir enerji kaynak alanı sözleşmeleri,
    • 19 Temmuz 2019 öncesinde özelleştirme ihalesi Kanun’daki usule göre yapılan, yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılmış devir sözleşmeleri ve elektrik satış anlaşmaları.

36 aylık bu süre içerisinde ilgili sözleşmeler devredilebileceği gibi, proje şirketi bünyesinde hisse devri de gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi de alınmayacaktır.

  • Biyokütle tanımına dahil edilen kaynaklardan enerji üreten tesisler için YEKDEM’de öngörülen süreler, işletmeye giriş tarihinden itibaren değil, üretim tesisinin YEKDEM’e dahil edildiği tarihten başlayacaktır.

19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Torba Kanun’un tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.