6102 sayılı TTK Madde 795(2) uyarınca çekin düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibrazı mümkün olup bu şekilde ibraz olunan çekin ibraz günü ödeneceği düzenlenmiştir. Ancak Çek Kanunu Geçici Madde 3(5) hükmü ile söz konusu düzenleme 31 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenerek, bu tarihe kadar çekin, üzerinde yazılı düzenlenme tarihinden önce ödenmek üzere bankaya ibraz edilemeyeceği düzenlenmişti.

Bu defa işbu erteleme hükmü 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 100 uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece 31 Aralık 2020 tarihine kadar çek üzerindeki düzenlenme tarihinden önce çekin bankaya ibrazı mümkün olmayacaktır.

7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.