Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26 Kasım 2015 tarihli kararında kabul ettiği Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”), 15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme, dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıplarına ilişkin maliyetlerinin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca tarifelere yansıtılmasında esas alınacak hedef kayıp oranlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Usul ve Esaslar kapsamında, elektrik dağıtım şirketlerinin uygulama dönemindeki her bir yıla ait hedef kayıp oranının hesaplanmasında (“Hedef Kayıp Oranı“), ilgili şirketin son üç yıllık dönemde kesinleşen yıllık teknik ve teknik olmayan kayıp oranının (“Kesinleşen Kayıp Oranı“) dikkate alınması öngörülmüştür. Hesaplamalar sırasında ilgili yıl içerisinde faturalandırılan kaçak elektrik enerjisi miktarı da dikkate alınacaktır.

Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinde Hedef Kayıp Oranları’nın belirlenmesinde kullanılmak üzere farklı eşitlikler öngörülmüştür. Buna göre, elektrik şirketlerinin son üç yıla ait ağırlıklı ortalama Kesinleşen Kayıp Oranı değerlerinin (i) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun uygulama dönemi için belirlediği eşik değer ve (ii) aynı yıllara ilişkin Türkiye ağırlıklı ortalama Kesinleşen Kayıp Oranı karşısındaki durumu, uygulanacak eşitlik bakımından belirleyici olacaktır.

Usul ve Esaslar uyarınca, elektrik dağıtım şirketlerinin bir tarife yılındaki Kesinleşen Kayıp Oranı’nın, ilgili yıl için hesaplanan Hedef Kayıp Oranı’nın altında veya üzerinde olması hâlinde, söz konusu farkın tarife hesaplamalarında düzeltmeye tabi tutulmayacağı öngörülmüştür.

15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Usul ve Esasların tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.