İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 13: 4 Ocak 2016

Avrupa Birliği’nden Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimine İlişkin Genelge Yayımlandı

17 Mar 2016

Avrupa Birliği’nden Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimine İlişkin Genelge (“Genelge”), 8 Aralık 2015 tarihli ve 29556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın amacına uygun şekilde Türkiye’nin AB tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB değerleri, standartları, politikaları ve […]

Daha fazla göster

Sağlık Hizmetleri Alanındaki Mal ve Hizmetlerin Yurt Dışı Alımlarında Yenilik, Yerlileşme ve/veya Teknoloji Transferini Sağlamaya Yönelik Tebliğ Yayımlandı

5 Mar 2016

Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 20 Aralık 2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, sağlık hizmetleri alanında uygulanacak Sağlık Sanayi İşbirliği Programları (“SSİP”) kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere […]

Daha fazla göster

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Bir Takım Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Getirildi

29 Şub 2016

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 459 sıra numarası ile çıkarılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 24 Aralık 2014 tarihli 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır. Tebliğ, 320, 323, 324 […]

Daha fazla göster

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nun Oluşturulmasına Yönelik Genelge Yayınlandı

22 Şub 2016

15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık tarafından 2015/17 sayılı Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu konulu Genelge (“Genelge”) yayınlanmıştır. Genelge’de 10. Kalkınma Planı ve 64. Hükümet Programında da hedeflendiği üzere Türkiye’de faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi ve bu […]

Daha fazla göster

Genç Girişimciler de Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğinin Kapsamına Alındı; Destek Uygulaması, Seyahat Acentaları ve Yat İmalatçıları Açısından Genişletildi

15 Şub 2016

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”), Bakanlar Kurulu’nca 18 Aralık 2015 tarihli 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler genel olarak hazine desteğine tabi kredilerin kullandırılacağı […]

Daha fazla göster

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinde Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı Arttırıldı

9 Şub 2016

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Mal ve […]

Daha fazla göster

Elektronik Ticaret ve Sağlanan Diğer Hizmetlere İlişkin Olarak Sürekli Bilgi Verme ve İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapan Mükellefler Bakımından e-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

2 Şub 2016

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 464 sıra numarası ile çıkarılan ve 24 Aralık 2015 tarihinde, 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile kapsam dâhilindeki mükellef gruplarına elektronik ticaret ve sağlanan diğer hizmetlere ilişkin […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı

18 Oca 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 19 Aralık 2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Tebliğ, genel itibariyle elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin […]

Daha fazla göster