Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”), iletim sistem kullanım ve sistem işletim gelir ihtiyacının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklikleri yayımladı. Bu kapsamda, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu yeni usul ve esaslar 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Tebliğ uyarınca iletim bedelleri Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (“TEİAŞ”) iletim sistem kullanım faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. İletim bedelleri; iletim sistem kullanım bedelleri, sistem işletim bedelleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşabilecek diğer bedellerden oluşur. Bu kapsamda gelir gereksinimi, işletme giderleri, yatırım harcamaları, gelir tavanı, gelir farkı düzeltme bileşeni ve yatırım farkı düzeltme bileşeni özel olarak ilgili hesaplama ve formüller ile birlikte düzenlenmiştir.

Tebliğ uyarınca belirlenen kalemlerin kapsamı ve her bir kullanıcı grubuna bu kalemlerden hangisi/hangilerinin uygulanacağı yöntem bildiriminde belirlenir. Yöntem bildirimi TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurum’a sunulur. Kurul yöntem bildirimini aynen veya değiştirerek onaylar.

Tebliğ ile ayrıca Tebliğ kapsamında tanımlanan gelir gereksinimi, gelir tavanı ve gelir farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarının hem iletim sistem kullanım faaliyeti hem de sistem işletim faaliyeti için dikkate alınır. Bununla birlikte yatırım harcamalarına ilişkin düzenlemeler ile düzeltme bileşenlerinin yalnızca iletim sistem kullanım faaliyeti ile ilgili gelir düzenlemelerinde dikkate alınacağı belirlenmiştir.

Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete: 11 Ağustos 2002 /24843) ve İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete: 11 Ağustos 2002 /24843) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.