Türkiye’deki elektrik fiyat eşitleme mekanizması güncellendi. Bu mekanizmanın amacı tüketicilerin, farklı bölgelerde yer alan dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli tedarik şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından hazırlanan Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği (“Tebliğ”) 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca destek tutarının hesaplanmasında;

 •  her bir dağıtım şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmış olan gelir tavanları ile yıllık talep tahmininin mevsimsel çekiş oransallığı dikkate alınarak perakende satış tarife dönemlerine paylaştırılmış değerleri,
 • her bir görevli tedarik şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde gelir ihtiyacı,

dikkate alınır.

Tebliğ’de yer alan düzenlemelerden dikkat çekenler aşağıdaki gibidir:

 • Fiyat eşitleme mekanizmasının tarafları (Madde 6):
  • dağıtım şirketleri,
  • görevli tedarik şirketleri ve
  • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’dir (“TETAŞ”).
 • Fiyat eşitleme mekanizması uygulaması sonunda belirlenen destek tutarlarının ilgili taraflar arasındaki transferi TETAŞ aracılığı ile yapılır. (Madde 8)
 • Lisans sahibi ilgili tüzel kişiler öncelikli olarak destek tutarlarını ödemekle yükümlüdürler. (Madde 9)
 • Taraflardan birinin ödeme yapmaması durumunda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. maddesi altında düzenlenen yaptırımlar uygulanır. (Madde 9)

Tebliğ, 6 Mart 2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ’i yürürlükten kaldırmış olup 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.