Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından 2016 yılı için piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ve esasları belirleyen Piyasa İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlara İlişkin Yöntem Bildirimi (“Bildirim”) 24 Ağustos 2016 tarihli ve 29811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu olarak sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelirin, dengeleme sistemine elektrik enerjisi veren veya sistemden elektrik enerjisi çeken üretim lisansı sahibi, tedarik lisansı sahibi, OSB üretim lisansı sahibi, dağıtım lisansı sahibi ve iletim lisansı sahibi piyasa katılımcıları arasında dağıtılması öngörülmüştür.

Bildirim kapsamında, gün öncesi piyasası, dengeleme güç piyasası ve dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetleri için piyasa işletim ücretinin hesaplanmasında kullanılacak formüller belirlenmiştir. Fiyatlandırmanın piyasa katılımcılarına sağlanan hizmetin maliyetinin yansıtılması esasına göre yapılması öngörülmüştür.

Bildirim’de yer alan Geçici Madde 1 doğrultusunda, 2016 yılı tarife teklifi hazırlanırken gün içi piyasası tahmini işlem miktarının hesaplanması için yeterli veri bulunmadığından, 2016 yılı için gün içi piyasası tahmini işlem miktarının hesaplanmasında 2015 yılı Temmuz – Aralık döneminde gerçekleşen aylık ortalama işlem miktarının dikkate alınacaktır.

Bildirimin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.