Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler artık lisans kapsamındaki üretim tesislerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin almak suretiyle satabilir, devredebilir veya kiralayabilir. Yeni düzenleme uyarınca, söz konusu iznin alınmasını takiben devralan lehine eski lisansın devamı niteliğinde lisans verilecektir. Bu durumda, devralanın artık yeni bir üretim lisansı alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra önlisans gereklilikleri bakımından değişiklikler yapılmış olup, lisans kapsamında veri işleme veya veri depolama amacına yönelik bilgi işlem merkezleri sadece yurtiçinde kurabilecek ve/veya sadece yurtiçinde kurulu bilgi işlem merkezlerinden hizmet alınabilecektir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından 2 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapan Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önlisans teminine ilişkin yapılan değişiklikler aşağıdadır:

  • Değişiklik Yönetmeliği uyarınca önlisans süresinin mücbir sebep halleri hariç 24 ayı geçmeyeceğine ilişkin düzenleme değişmiş olup, yeni düzenleme kapsamında önlisans süresi üretim tesisi projesinin kaynak türüne ve kurulu gücüne de bağlı olarak 36 ayı geçmemek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurlu (“Kurul”) kararı ile belirlenecektir.
  • Önlisans başvurusunda son üç yılda elde edilmiş en az bir yıl süreli rüzgâr veya güneş ölçümü sunulması zorunluluğunda da değişiklik yapılmış olup, Değişiklik Yönetmeliği uyarınca son beş yıl içinde elde edilmiş rüzgâr veya güneş ölçümünün bulunması yeterli görülmüştür. Söz konusu yükümlülük, Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için yapılan önlisans başvurularında aranmayacaktır.
  • Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte turba, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl, kokolit ve sapropel kaynaklarına ait önlisans başvurularında Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın sunulmasına gerek görülmemiştir.
  • Değişiklik Yönetmeliği ile mevcut önlisans reddi sebeplerine ek olarak, aşağıdaki hallerde de önlisans başvurularının Kurul kararı ile reddedileceğine yer vermiştir:
  • Önlisans başvurusuna konu üretim tesisinin, başvuru sahasında kurulmasının mümkün olmadığı belirlenen başvurular.
  • 6 Aralık 2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği kapsamında yarışmayı kazandığı halde önlisans başvurusundan vazgeçen tüzel kişilerin başvuruları.
  • Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiden istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde Kuruma sunulmadığı veya sunulan belgelerin mevzuatı kapsamında istenilen şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.