25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 72. maddesinde yer alan teknolojik önlemleri etkisiz kılma suçuna dair düzenlemeler getirildi.

Değişiklik Kanunu ile FSEK madde 72 kapsamında korunması gereken hakların türleri çeşitlendirilmiş ve bu hakları etkisiz kılmaya yönelik eylemlerin kapsamı genişletilmiştir.

Değişiklik Kanunu’nun önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Değişiklik Kanunu öncesinde sadece bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek adına oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik hareketler suç olarak tanımlanırken; Değişiklik Kanunu ile bu kapsam genişletilmiş, FSEK kapsamında korunan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar da kapsama dahil edilmiştir. Böylece, ilgili suç artık sadece bilgisayar programlarına karşı işlenebilen suç olmaktan çıkarılmıştır.
  • Etkisiz kılma fiiline konu “Oluşturulmuş ilave programlar” detaylandırılarak, “eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemler” olarak belirtilmiştir.
  • Etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılan program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişilerin yanı sıra, bu ürün veya araçları ithal eden, dağıtan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranların ve bu ürünlerin reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetini sunanların da cezalandırılması ön görülmüştür.
  • “Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri” ibareli madde başlığı ise madde kapsamı ile daha uyumlu bir şekilde “Teknolojik önlemleri etkisiz kılma” olarak değiştirilmiştir.
  • İlgili suça dair hapis cezasında bir değişikliğe gidilmemiş ve işbu suç altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.