İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 113: 11 Mart 2022

Türkiye’deki Ticari Tedbirler – Şubat 2022

11 Mar 2022

Fancoil” Ürününün İthalatına Yönelik Karar Yürürlüğe Girdi 8415.83.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (“GTİP”) altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününün ithalatına yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İpotek Kapsamındaki Borcun Ödenmesine Karşın Bankanın İpoteğin Kaldırılması İçin Diğer Borçların da Ödenmesini Beklemesi, Mülkiyet Hakkına Aykırıdır

11 Mar 2022

Anayasa Mahkemesi, kredi borcunu teminen başvurucunun (“Başvurucu”) taşınmazı üzerine koyulan ipoteğin, borçlunun kredi borcunu tamamen ödemiş olmasına rağmen bankaya başka yollardan borçlanmış olması gerekçe gösterilerek kaldırılmaması sebebiyle başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Başvurucu, damadı E.K.’nin ev […]

Daha fazla göster

Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkmış İlaçlar Hakkında Kılavuz Yayımlandı

11 Mar 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) 5 Ocak 2022 tarihinde Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkmış İlaçlar Hakkında Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz, halk sağlığı ve emniyeti açısından sahte, kaçak veya yasal tedarik zinciri dışına çıkmış ilaçlarla […]

Daha fazla göster

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz Yayımlandı

11 Mar 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) 6 Ocak 2022 tarihinde Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile birlikte, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin önceki tarihli kılavuz yürürlükten kalktı. […]

Daha fazla göster

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ocak Ayında Tespit Edilen Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Ürünleri Duyurdu

11 Mar 2022

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında ürünlerin, güvenli ve yetkili kuruluş tarafından hazırlanan teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur. Bu kapsamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yapılan denetimler neticesinde güvenli olmadığı ya da teknik düzenlemeye uygun […]

Daha fazla göster

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Çerçevesinde Başvuru Formu ve CTD Kılavuzu Güncellendi

11 Mar 2022

11 Aralık 2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) çerçevesinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından Başvuru Formu ve CTD (Ortak Teknik Doküman) Kılavuzu güncellendi. Yapılan güncellemelere ilişkin bazı önemli […]

Daha fazla göster

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yayınlandı

11 Mar 2022

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 30 Aralık 2021 tarih ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin ve uygulanmasının Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamasına yakınlaşması, piyasa gözetimi […]

Daha fazla göster

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

11 Mar 2022

1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le (“Değişiklik Yönetmeliği”) haksız ticari uygulamalara yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan değişiklikler 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Değişiklik […]

Daha fazla göster

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıldı

11 Mar 2022

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile bireysel emeklilik prosedürüne ilişkin […]

Daha fazla göster