Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”), Bakanlar Kurulu’nca 18 Aralık 2015 tarihli 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler genel olarak hazine desteğine tabi kredilerin kullandırılacağı yararlanıcı gruplarına ilişkindir. Değişikliklerin düzenlediği yararlanıcı grupları genç girişimciler (18-30 yaş grubu arası), seyahat acentaları ve yat imalatçılarıdır.

25 Şubat 2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) bankalar ile finansal kiralama şirketlerinin ortak olduğu kredi garanti kurumlarına Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Söz konusu hazine desteği ile çeşitli işletmelerin finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Karar’da, Değişiklik Kararı ile yapılan öne çıkan değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

  • Karar’ın ilgili 1., 3. ve 9. maddelerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda “genç girişimciler” yeni bir Yararlanıcı grubu olarak belirlenmiştir. Değişiklik Kararı’nda yer alan “genç girişimci” tanımı uyarınca, “bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren, hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait firmalar” genç girişimci olarak kabul edilmiştir.
  • Karar uyarınca, Yararlanıcı gruplardan biri olarak belirlenmiş olan seyahat acenteleri kredi başvuru tarihinden bir önceki yılda Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve Ukrayna’dan Türkiye’ye en az 400.000 turist getiren seyahat acentelerini kapsamaktaydı. Karar’ın 3. ve 12. maddelerinde yapılan değişiklikle yukarıda sayılan ülkeler grubu genişletilerek Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan, Romanya eklenmiştir.
  • Yapılan bir diğer değişiklik ile 24 metre ve üzeri yatlar da Karar kapsamında “gemi” olarak kabul edilmiştir. Böylece 24 metre ve üzeri yat imalatı yapan işletmeler de Karar’da öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde gemi inşa kredilerine verilecek kefaletlerden yararlanabileceklerdir.

Değişiklik Kararı’nın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.