5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gümrük vergilerinin eksik ödenmesi sebebiyle 18.06.2014 tarihinden önce el konulan kara taşıtlarının belirli şartların gerçekleşmesi şartıyla sahiplerine iadesi mümkün olabilecektir. Bu düzenlemeye göre ilgili taşıtların sahiplerinin 31 Temmuz 2017 tarihine dek gümrük idaresine müracaat etmeleri ve kendilerine tanınacak bir aylık süre içerisinde gümrük idaresi tarafından hesaplanarak bildirilen vergi borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Düzenleme uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarına konu olan ve el konulan kara taşıtları;

  • ilgili taşıta 18.06.2014 tarihinden önce el konulmuş olması,
  • müsadere kararı verilmemiş olması, ve
  • tasfiyesi tamamlanmamış olması

şartıyla sahiplerine iade edilebilecektir.

İade hakkından yararlanmak isteyen taşıt sahiplerinin 31 Temmuz 2017 tarihine dek, ödemeleri gereken tutarın öğrenmek amacıyla gümrük idaresine müracaat etmeleri ve kendilerine tanınacak bir aylık süre içerisinde gümrük idaresi tarafından hesaplanarak bildirilen vergi borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

31/7/2017 tarihine kadar müracaatı cevaplandırılmamış olan araç sahiplerinin 31/7/2017 tarihi itibariyle başvuruda bulunduğu kabul edilecek ve bu kişiler 31/8/2017 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmekle yükümlü olacaklardır.

Ödeme sürecinin de tamamlanmasını takiben, araç sahibi aracın iadesini kovuşturmayı yürüten mahkemeden talep edecektir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle El Konulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9 Mayıs 2017 tarihli ve 30061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.