İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 46: 13 Haziran 2017

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yeni Yönetmeliği Yayımlandı

8 Ağu 2017

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği 12 Mayıs 2017 tarihinde 30064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca sınai hakların tescil süreçlerine ilişkin nihai kararları veren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 10 Ocak 2017’den […]

Daha fazla göster

Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle El Konulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

18 Tem 2017

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gümrük vergilerinin eksik ödenmesi sebebiyle 18.06.2014 tarihinden önce el konulan kara taşıtlarının belirli şartların gerçekleşmesi şartıyla sahiplerine iadesi mümkün olabilecektir. Bu düzenlemeye göre ilgili taşıtların sahiplerinin 31 Temmuz 2017 tarihine dek gümrük idaresine […]

Daha fazla göster

Serbest Bölgeler ile Diğer Ülkeler arasındaki Ticarete İlişkin Ödemeler Artık Türk Lirası ile de Yapılabilecek

11 Tem 2017

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu yeni karara göre, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler, istenilirse artık Türk Lirası ile de yapılabilecek. Önceden ise bu ödemeler yalnızca yabancı para ile yapılabiliyordu. Kira, ruhsat, izin belgeler ile işleticiler tarafından […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İdari Para Cezası Aleyhine Açılan Davada İspat Yükünün Davacı Üzerinde Bırakılması Masumiyet Karinesini İhlal Eder

27 Haz 2017

Mahkeme önüne bireysel başvuru ile gelen dosya kapsamında başvurucu, sahibi olmadığı bir araç ile kendisine ait yükün taşınması sırasında izin verilen azami yük sınırının aşılması olması sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu 65. maddesi uyarınca aleyhine kesilen idari para cezasının varsayıma […]

Daha fazla göster

EPDK, Teminat Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yaptı

20 Haz 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 20 Nisan 2017 tarihli kararı ile organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Piyasa İşletmecisinin (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) risklerinin yönetilmesi ve diğer piyasa katılımcılarının güvence altına […]

Daha fazla göster

Rüzgâr veya Güneş Enerjisi Üretim Tesisi Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği Yeniden Düzenlendi

13 Haz 2017

Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularında aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan edilen kapasiteden fazla başvuru bulunması hâlinde ve/veya aynı sahaya birden fazla başvuru bulunması hâlinde sisteme bağlanacak olanların belirlenmesine yönelik olarak TEİAŞ […]

Daha fazla göster