Hibrit otomobillerde beklenen özel tüketim vergisi indirimini yapıldı. Hibrit otomobillerde uygulanacak vergi indirimi, Bakanlar Kurulu’nun 26.09.2016 tarihli ve 2016/9256 sayılı, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Kararı (“Bakanlar Kurulu Kararı”) ile gerçekleştirildi ve 05.10.2016 tarihli 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlar Kurulu Kararı, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Liste’de yapılan değişiklik ile;

  • Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler başlığı altında sınıflandırılan, elektrik motoru da olan ve elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyen binek otomobiller için %90 olan ÖTV oranı %45 olarak,
  • Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler başlığı altında sınıflandırılan, elektrik motoru da olan ve elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyen binek otomobiller için %145 olarak uygulanan ÖTV oranı %90 olarak.

yeniden tespit edildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile özellikle hibrit otomobillere önemli ölçüde vergi teşviki sağlanmış oldu. Bu sayede Türkiye’de hibrit teknolojisine sahip araç kullanım ve üretim teşviki amaçlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metnine bu link ten ulaşabilirsiniz.