Patent ve Marka vekillerinin uyması gereken meslek kurallarına, Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izlenecek yönteme ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve bu alanda ilk defa düzenlenmiş olan Patent ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 18 Mayıs 2017 tarihli, 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Daha önce her hangi bir düzenleme olmayan bu alanda, sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek adına fikri mülkiyet hukuku alanında köklü değişiklikler öngören yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (değişiklikler hakkında detaylı bilgi için) kapsamında getirilen düzenlemelerin uygulamasına açıklık getiren yönetmelik ile Patent ve Marka Vekillerinin meslek kuralları ve disiplin cezalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile düzenlenmiş olan önemli hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Vekiller mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevi kötüye kullanmayacaklardır,
 • Vekillik meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanacaktır;
  • Uyarma
  • Kınama
  • Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma
  • Vekillikten çıkarma
 • Kesinleşmiş bir disiplin kurulu kararı sonucunda patent veya marka vekilliğinden çıkarılanlar bir daha petent veya marka vekili olamayacaklardır.
 • Disiplin Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baknalığı’ndan bir üye, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cezalardan birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve Yönetmelik’in metnine bu linkten ulaşmak mümkündür.