Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) petrol piyasasında dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisans sahiplerinin minimum aktif toplamına ilişkin yükümlülüklerinin ispatı için aranan koşularda değişikliğe gitmiştir. 2018’den itibaren söz konusu lisans sahipleri, asgari aktif toplamlarına dair yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispatı için bir önceki yılın Kurumlar Vergisi Beyannamesi kapsamında hazırlanan bilançoları sunabileceklerdir.

EPDK’nın 6665 sayılı ve 15 Aralık 2016 tarihli kararı (“Değişiklik Kararı”) 22 Aralık 2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kararı ile EPDK’nın 5352 sayılı ve 10 Aralık 2014 tarihli kararında (“Karar”) değişiklik yapılmaktadır.

Dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerinin sahip olması gereken teknik ve ekonomik güce ilişkin olarak belirlenen sırasıyla 37.500.000 TL’lik ve 11.250.000 TL’lik aktif toplamına sahip olma zorunluluğu Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında EPDK’ya sunulacak bilançolarda aranmaktan çıkarılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca söz konusu aktif toplamların bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan bilançolar kapsamında bulunuyor olması zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu zorunluluk, ilk defa 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolara bakılmak suretiyle, 2018 yılından itibaren aranmaya başlanacaktır.

İncelemeye konu yıl içerisinde lisansında yalnızca madeni yağ faaliyeti bulunan ihrakiye teslimi lisansı sahipleri eski Karar hükümlerine tabi olacaktır.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.