ICANN ile yapılan anlaşma gereği, “.tr” uzantılı alan adı tahsis ve işlemleri 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) bünyesindeki Nic.tr aracılığı ile yürütülmekteydi.

7 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, bu faaliyetlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) yönetimindeki yeni kurulacak merkezi veri tabanı sistemi (“TRABİS”) üzerinden yürütülmesine karar verilmişti.

ODTÜ ve BTK arasında 21 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol ile yetkiler BTK’ya devredildi. Nic.tr internet sitesinde, TRABİS’in Ağustos 2020 itibarıyla faaliyete geçeceği kamuoyuna duyuruldu (“Duyuru”).

Duyuru ve Yönetmelik’in geçici 1’inci maddesi uyarınca, “.tr” uzantılı alan adı sahiplerinin TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonra, bir kayıt operatörü tercih etmesi veya söz konusu alan adlarına ilişkin işlemlerini doğrudan TRABİS vasıtasıyla yürütmesi gerekmektedir. Yetkili kayıt operatörlerine bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Halihazırda kayıtlı alan adlarının yeni kayıt operatörlerine aktarımı konusunda Nic.tr’nin internet sitesi üzerinden basit bir prosedür ile herhangi bir transfer ücreti olmaksızın 23 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Alan adı sahiplerinin kayıt operatörü nezdinde yeni hesap açarak, alan adı sahibi olarak iletişim bilgilerini paylaşması gerekmekte olup, aktarım sisteminde “telefon doğrulama” işlemi sadece Türkiye’de kayıtlı bir cep telefonu numarası ile yapılabilmektedir. Türkiye’de kayıtlı cep telefonu bulunmayanların ise “Sorumlu Değişikliği Onay Formu”nu iletmeleri gerekmektedir.

Nic.tr tarafından yeni onaylanmış ancak tescil edilmemiş alan adlarına dair işlemler ise tescil ödeme işlemi tamamlandıktan sonra aktarılabilmektedir.

Duyuru’da ayrıca Nic.tr sistemindeki yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerinin en geç üç ay içinde durdurulacak olması sebebiyle, özellikle yenileme süresi yaklaşmış olan alan adı sahiplerinin, aktarım sürecini hızla tamamlamaları önerilmektedir.

Nic.tr’den yapılan duyurunun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.