Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için öngörülen düzenlemelerde değişiklik yapılmış olup, vatandaşlık kazanmak isteyen yabancılarca karşılanması gereken mali şartlar ile Türkiye’de yapılması gereken yatırımların asgari tutarı azaltılmıştır. Değişikliklerin 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren sabit sermaye yatırımları, taşınmaz iktisapları, istihdam sağlanması ve banka mevduatları yanı sıra Devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılım payları bakımından uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki koşulları sağlayan yabancıların Türk vatandaşlığı kazanabileceği öngörülmüştür:

  • En az 2.000.000 Amerikan Doları yerine en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancılar,
  • En az 1.000.000 Amerikan Doları yerine en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancılar,
  • En az 100 kişi yerine en az 50 kişilik istihdam oluşturan yabancılar,
  • En az 3.000.000 Amerikan Doları yerine en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutmak şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran yabancılar,
  • En az 3.000.000 Amerikan Doları yerine en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan yabancılar.
  • En az 1.500.000 Amerikan Doları yerine en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl tutmak şartıyla satın alan yabancılar.

Ayrıca söz konusu parasal değerlerin hesaplanmasında efektif satış kurunun yanı sıra çapraz döviz kurunun da esas alınabileceği düzenlenmiştir.

106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ihdas edilen ve 19 Eylül 2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.