6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak (belirli maddeleri hariç) aynı gün yürürlüğe girmiştir. Kanun ile yatırımları teşvik eden birçok düzenleme getirilmiş, birçok kanun ve kanun hükmü kararnamede değişiklik yapılmıştır. Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Madde 20’de yapılan değişiklik de yerli kaynakları teşvik hedefi ile önem taşımaktadır.

Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu Madde 20 kapsamında yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Maddenin mevcut halinde kapasite mekanizmaları sadece enerji arz güvenliği için öngörülmüşken, değişiklik ile ilave olarak elektrik iletim sisteminin güvenliğinin temini için güç kapasitenin korunması da kapsama alınmıştır.
  • Enerji arz güvenliği ile elektrik iletim sistemlerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için oluşturulacak kapasite mekanizmalarında yerli kaynaklara öncelik verilmesi amaçlanmıştır.
  •  Mekanizmalar kapsamında TEİAŞ tarafından yapılması gerekecek ödemelerin iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Kapasite mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenecektir.

Bu linke tıklayarak “Kanun”un tam metnine ulaşabilirsiniz.