İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 42: 6 Nisan 2017

Bağımsız Denetim Standartlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

25 May 2017

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından denetçi raporunda kilit denetim konularının bildirilmesi, yönetimle denetim sözleşmesinin şartları üzerine anlaşmaya varılması ve finansal tabloların düzenlenmesinde denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim kurmasına ilişkin denetçi sorumluluğu hususlarını düzenleyen ve […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine Hükmetti

18 May 2017

Anayasa Mahkemesi 2 Şubat 2017 tarih ve 2014/1546 başvuru numaralı kararında, kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında kurulması gereken makul dengenin malik aleyhine bozulması nedeniyle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. […]

Daha fazla göster

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Bozma Kararı Sonrasında Islah Yapılamayacağı Yönündeki 1948 Tarihli İçtihadın Değiştirilmesinin Gerekmediğine Karar Vermiştir

11 May 2017

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“Genel Kurul”), 1948 tarihli içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesinin gerekmediğine, ilk derece mahkeme kararına ilişkin bozma kararı verildikten sonra ıslah yapılamayacağına karar vermiştir. İlgili karar, aynı konuda Yargıtay’ın Hukuk Daireleri arasında görüş ayrılığı bulunduğu […]

Daha fazla göster

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı

4 May 2017

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler sonucunda idarenin ve atık üreticilerinin yükümlülükleri genişlemiş olup, lisans uygulamalarında ve atıkların ihracatındaki bildirim sistemlerinde yenilikler yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık […]

Daha fazla göster

Banka Karteli Sebebiyle Açılan Tazminat Davalarında Tüketici Mahkemesi’nin Görevli Olduğuna Karar Verildi

27 Nis 2017

Rekabet Kurulu’nca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği tespit edilen bankalar aleyhinde rekabet hukuku ihlalinden doğan zararın 3 katı oranında tazminata hükmedilmesine ilişkin olarak ikame edilmiş davanın tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklandığına karar verilmiş olup, bu çerçevede asliye […]

Daha fazla göster

Serbest Bölgeler Kanunu’nda Esaslı Değişiklikler Yapıldı

20 Nis 2017

24 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda esaslı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede özellikle (i) serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesislerin acele kamulaştırılabilmesinin ve kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin, kamulaştırma […]

Daha fazla göster

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Limited Şirket Ortağının, Şirkete Borçlu Limited Şirket Ortağına Hacze Gidilmesine Engel Olmadığına Karar Verdi

13 Nis 2017

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şirket ortağı şirkete karşı üçüncü kişi sıfatını haiz olduğu için şirket alacaklısının şirket ortağına haciz ihbarnamesi gönderebileceğine karar vermiştir. Mahkeme limited şirket ortağının şirkete karşı borcu olduğu takdirde, İcra ve İflas Kanunu uyarınca alacaklıların bu […]

Daha fazla göster

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı, Kamuya Ait İhraççıların Kurul Ücretlerine İki Yıllık Muafiyet Tanındı

6 Nis 2017

Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkuller konusunda yaptığı değişikliklerin (daha fazla bilgi) devamı olarak gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde ihraççıların ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin değişiklikler öngörülmüştür. Bunun yanında, sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait olan […]

Daha fazla göster