Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in yükümlüleri tanımlayan 4. maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

  • (ü) kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
  • (v) tasarruf finansman şirketleri.

Bunun sonucunda, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansmanı şirketleri ile şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi düzenlemeleri tahtında yükümlü olarak addedilmiş olup; sorumlu hale getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.