Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Arancak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı (“Karar”) 18 Ocak 2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, artık ada, pafta ve parsel değişikliği nedeniyle yapılacak adres tadillerinden lisans tadil bedeli alınmayacak.

6956 sayılı bu Karar’dan önceki düzenleme uyarınca yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak adres tadillerinden lisans tadil bedeli alınmıyordu. Karar ile bu düzenleme genişletilerek ada, pafta ve parsel değişikliği nedeniyle yapılacak adres tadillerinden ve bu değişiklikler nedeniyle yapılacak işyeri açma ve çalışma ruhsatı tadillerinden, ilgili mevzuattta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla lisans tadil bedeli alınmayacağı hükme bağlandı.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.