Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik Tebliği ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (“KEPHS”) tarafından verilecek bilgiler doğrultusunda oluşturulacak ve BTK tarafından gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek olan merkezi kayıtlı elektronik posta (“KEP”) rehberi (“Merkezi KEP Rehberi”) kurulacaktır.
 • Merkezi KEP Rehberi’nin kurulumuna, yönetimine, işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile KEPHS’lerin bu kapsamdaki yükümlülükleri BTK tarafından belirlenir.
 • Değişiklik Tebliği, Merkezi KEP Rehberi’nin nasıl kurulacağı, işletileceği ve kullanılacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Özetle:
  • KEPHS, Merkezi KEP Rehberi’ne entegre olmakla ve bu kapsamda gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdürler.
  • KEPHS, Merkezi KEP Rehberi’ni kendi kayıtları uyarınca güncellemek ve Merkezi KEP Rehberi’ni doğru ve eksiksiz tutmakla yükümlüdür.
  • KEPHS, gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kendi KEP rehberinde yer verdiği bilgileri eş zamanlı olarak Merkezi KEP Rehberi’ne de işler. Gerçek kişilere ilişkin Merkezi KEP Rehberi kayıtlarında; KEPHS, gerçek kişilerin Merkezi KEP Rehberi kaydının sorguya açık olup olmayacağına ilişkin ilgili gerçek kişiden onay almak yükümlü olup bu bilgiye Merkezi KEP Rehberi’nde yer verir. Tüzel kişilere ilişkin Merkezi KEP Rehberi kayıtlarında ise ilgili tüzel kişinin onayı aranmaz.
  • Değişiklik Tebliği ise Merkezi KEP Rehberi kayıtlarının sorgulanması ve doğrulanmasına ilişkin uygulamanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin detaylar düzenlenmiştir.
  • KEP hesap sahipleri, kayıtlarda meydana gelen değişiklikleri KEPHS’ye bildirmekle yükümlüdürler. KEPHS ise bu bilgilendirmeler doğrultusunda Merkezi KEP Rehberi’nde gerekli güncellemeleri yapar.
  • KEPHS, gerçek kişi KEP hesap sahiplerinin Merkezi KEP Rehberi’nden silinme taleplerini derhal gerçekleştirir. Tüzel kişi KEP hesap sahipleri ise, Merkezi KEP Rehberi kaydının silinmesi talebinde bulunamazlar.
  • Değişiklik Tebliği uyarınca Merkezi KEP Rehberi’ne entegrasyon sağlanması için 4 aylık bir süre öngörülmüştür. KEPHS, 4 ay içinde gerekli altyapıyı kurarak entegrasyonu tamamlamak ve mevcut KEP hesap sahiplerine ilişkin zorunlu bilgileri bu süre içerisinde sisteme işlemekle yükümlüdür.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.