Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 10 Nisan 2021 tarih ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği ile, 1 Ağustos 2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamındaki mali yükümlülükler ve yayın lisanslarına ilişkin maddelerde yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Madde 12: Yayın lisans ücretini taksitle ödemek isteyen kuruluşlar, birinci taksitini lisans belgesinin verilmesinden önce ödemek koşuluyla, 6 taksit tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya 10 yıl süreli banka teminat mektubunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (“RTÜK”) sunmak zorundaydı. İlgili hükümde yapılan değişiklikle teminat mektubu için öngörülen tutar 6 taksit tutarından 9 taksit tutarına çıkarılmıştır. Ayrıca, teminat mektubunun birden çok bankadan sağlanması imkânı tanınmıştır.
  • Madde 14: yayın lisansının yenilenmesi için yayıncı kuruluşların sürenin bitimine en az 2 ay kala RTÜK’e başvurarak lisans yenilenmesi talebinde bulunmaları zorunlu kılınmıştır.
  • Madde 15: taksitle ödenecek internet ortamında yayın iletim yetkilendirme ücreti için sunulması gereken banka teminat mektubu tutarı bu ücretin tamamını karşılar tutarda ve 1 yıl süreli olmalıdır.

10 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.