Reklam Kurulu, 4 Mayıs 2021 tarihinde “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) yayımlamıştır.

Sosyal medya etkileyicilerinin mali veya diğer maddi fayda karşılığında paylaşmış oldukları içerikler, Kanun ve Reklam Yönetmeliği kapsamında ticari reklam olarak kabul edilmekte olup, Kılavuz ile sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan bu tarz paylaşımların ticari reklam olduğunun ifade edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kılavuz’a ilişkin bilgilendirme yazımıza bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu (“Kurul”), 4 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, vitamin meyve bar niteliğinde bulunan bir ürüne ilişkin, bir oyuncunun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu içeriği örtülü reklam kapsamında değerlendirmiştir. Bu paylaşımın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile düzenlenen reklamların uyması gereken genel esaslara aykırılığı gerekçesi ile durdurulmasına karar vermiştir.

Kurul, kararında, kişisel Instagram hesabı üzerinden ürünün tanıtımını yapan oyuncunun 261 bin takipçisini etkilemek amacıyla 23 Ocak 2021 tarihinde ilgili paylaşımda bulunduğunu, ancak üretici firma ile arasında bir iş birliği bulunmasına rağmen ilgili paylaşımda, ürünün üreticisi ile oyuncu arasında iş birliğinin bulunduğuna dair bir bilgilendirme yapılmadığını belirtmiştir. Bu doğrultuda, Reklam Kurulu paylaşılan içeriğin “örtülü reklam” düzenlenmesini ihlal ettiği yönünde kanaate varmıştır.

Yukarıda bahsi geçen gerekçelerle, ilgili içeriğin Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3,7/4, 7/5,9/1, 22, 23 ve 32. Maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Anılan aykırılıklar sebebiyle Kurul söz konusu reklamların durdurulmasına karar vermiştir.

4 Mayıs 2021 tarihli ve 309 sayılı Kurul toplantısı basın bülteninde yayımlanan 2021/1224 sayılı karara bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.