İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: spk

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

15 Nis 2022

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile, sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına, teminata konu varlıklara, teminat yönetim sözleşmesine, ihraççının ve teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak […]

Daha fazla göster

Borsa Simsarı ve Borsa Ajanı Olma Koşullarında Değişiklik Yapıldı

14 Eki 2021

25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile borsa simsarı ve borsa ajanı şartlarında değişikliğe gidildi. Borsalarda aracılık müessesesini düzenleyen koşullarda yapılan […]

Daha fazla göster

Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Şartlarında Değişikliğe Gidildi

9 Haz 2021

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından portföy yönetim şirketlerinin sermaye şartlarında değişiklik yapıldı. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 27 Mayıs 2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı […]

Daha fazla göster

Sermaye Piyasası Kurulu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

19 Kas 2020

Sermaye Piyasası Kurulu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) (“Değişiklik Tebliği”) ile; fonun faaliyetleri, fonun temsili, fon katılma paylarının çıkarılması ile ilgili esaslar, fonun yatırım yapacağı girişim şirketleri ve girişim sermayesi yatırımlarına […]

Daha fazla göster

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu’na İhraççıları Denetleme Yetkisi Getirildi

9 Eki 2020

Borçlanma aracı sahiplerinin, kurul oluşturmak (“BASK”) suretiyle ihraççılarla temerrüt koşullarının yanı sıra ilgili aracın yapılandırılma şartlarını müzakere etme hakkını düzenleyen Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (“Tebliğ”) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 31241 sayılı ve 11 Eylül 2020 tarihli Resmî […]

Daha fazla göster

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

9 Eki 2020

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) (“Değişiklik Tebliği”) ile; halka açık ortaklıkların sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında menfaat sahiplerine yönelik açıklama yapma yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik düzenlemeler yaptı. Değişiklik Tebliği ile düzenlenen […]

Daha fazla göster

Sermaye Piyasası Kurulu Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

6 Tem 2020

Sermaye Piyasası Kurulu, Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) (“Değişiklik Tebliği”) ile; kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıkların (“Kamu Ortaklıkları”) birleşme işlemlerine yönelik düzenlemeler yaptı. Değişiklik Tebliği ile […]

Daha fazla göster