Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı sözleşmelerde döviz yasağı getiren tebliğde (daha fazla bilgi için) değişiklik yaparak, başta gayrimenkul kiralamaları, iş makineleri kiralamaları ve satışları olmak üzere çeşitli sözleşmelere ilişkin istisna kapsamlarını yeniden belirledi.

Aşağıda belirtilen sözleşme türlerinde bedelin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün kılınmıştır:

 • Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde taraflardan birinin;
  • Türkiye’de yerleşik ancak Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler,
  • Serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketler,
  • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan şube, temsilcilik, ofis, irtibat büroları,
  • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan doğrudan veya dolaylı olarak %50 ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler olması.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasına ilişkin sözleşmeler;
 • Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin sözleşmeler;
 • İş makinelerine ilişkin kiralama ve satış sözleşmeleri;
 • Deniz adamlarının taraf oldukları iş sözleşmeleri,

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek projeler dahilinde gündeme gelebilecek gayrimenkul satışı ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeler halihazırda istisna kapsamındaydı, değişiklik uyarınca istisna kapsamına gayrimenkul kiralama sözleşmeleri de dahil edilmiştir. Bu projeler dahilinde istisna hükmünden yararlanacak tarafların kapsamına ise görevli şirketler ve bunların sözleşme imzaladığı diğer taraflar da eklenmiştir.

Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri için istisna hâlihazırda mevcuttu. Değişiklik uyarınca ise yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri de istisna kapsamına eklenmiş ve elektronik haberleşme ile sınırlı olmaksızın yurt dışında başlayan ve/veya sona eren tüm hizmet sözleşmelerinin bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün kılınmıştır.

Döviz cinsinden maliyet içeren tüm eser sözleşmelerinin bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin artık döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

Donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerine ilişkin getirilen istisna yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlar ile sınırlandırılmıştır. Türkiye’de üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin bu sözleşmelerin bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin ise Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca, taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Aşağıda belirtilen sözleşme bedellerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi veya bedellerin Türk Lirası’na çevrilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır:

 • 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri ile menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri
 • Döviz yasağı kapsamındaki sözleşmelerde, tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar
 • Gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar
 • Sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2018-32/52) 16 Kasım 2018 tarihinde 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişikliklerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.