ÇİN, ENDONEZYA, HİNDİSTAN, Malezya ve Tayland MENŞEİLİ BİSİKLETE İLİŞKİN EŞYALARIN İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLDİ 

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü; Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland’dan ithal edilen bisikletlerde kullanılan “kauçuktan yeni dış lastikler”, “kauçuktan iç lastikler” ve “diğer aksam ve parçalar”a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 22 Temmuz 2020 tarih ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

ÇİN, ENDONEZYA, HİNDİSTAN, Malezya ve Tayland MENŞEİLİ MOTOKSİKLETE İLİŞKİN EŞYALARIN İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLDİ 

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü; Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland’dan ithal edilen “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve “tekerlekler ve diğer motosiklet aksamı”na yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 22 Temmuz 2020 tarih ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.