19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/8216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Değişiklik Kararı”) 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararı ile birlikte yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dâhil edilmiştir.

Türkiye altı farklı yatırım bölgesine bölünmüş olup, her bir bölge farklı seviyede bölgesel destekten faydalanmaktadır. Öncelikli kabul edilen yatırım konuları, 5. bölgelere yönelik uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Bununla birlikte söz konusu yatırımların 6. bölgede yer almaları halinde, yatırımlar bulunduğu bölgenin desteklerine tabi olmaktadır (Karar Madde 17).

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.