Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2 Ağustos 2017 tarihli 30142 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2 Mart 2016 tarihli 17. sayımızda daha detaylı olarak izah ettiğimiz üzere, Sözleşmenin onaylanması bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüşülmekteydi. Uzun süren müzakereler sonucunda 8 Mart 2017 tarihli ve 6964 sayılı Kanun ile Sözleşme’nin onaylanması uygun bulunmuş ve 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanması ile süreç tamamlanmıştır.

Sözleşme belirli eylemlerin suç olarak kabulünü sağlamak, mağdurların haklarını gözetmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup taraf devletlerden iç hukuklarını bu doğrultuda uyumlulaştırmaları ve gerekli önlemleri almaları beklenmektedir.

Sözleşme uyarınca taraf devletlerin sahte ürünlerin üretimi, tedariği ve kaçakçılığı ile belgede sahtecilik ve halk sağlığını tehdit eden benzer eylemleri iç hukuklarında suç olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Hapis cezası ve müsadere gibi yaptırımlara da yer verilen Sözleşme’de taraf devletlere mağdurlara tazminat hakkı sağlama ve farkındalığı artırma amaçlı eğitimler düzenleme gibi önleyici ve koruyucu tedbirler alma yükümlülüğü de getirilmektedir.

Sözleşmeye ilişkin detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sözleşme, katılım belgesinin depo merciine tevdiinden sonraki üç aylık sürenin bitmesini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz (İngilizce ve Türkçe).