.tr uzantılı alan adlarının yönetimi 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) bünyesindeki Nic.tr aracılığıyla yürütülmekteydi. Ancak, 7 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca .tr uzantılı alan adlarına ilişkin faaliyetlerin yönetiminin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“BTK”) bünyesinde kurulacak .tr Ağ Bilgi Sistemi’ne (“TRABİS”) devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda ODTÜ ve BTK arasında 21 Aralık 2018’de bir protokol (“Protokol”) imzalanmış ve ODTÜ bünyesindeki yetkiler BTK’ya devredilmiştir. Her ne kadar Protokol uyarınca TRABİS’in Ağustos 2020’de faaliyete geçeceği, bu tarihe kadar .tr uzantılı alan adlarının yönetiminin ODTÜ bünyesinde devam edeceği ön görülmüş ise de TRABİS’e geçiş Ağustos 2020’de tamamlanamamıştır.

Daha sonra ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri A.Ş (“METUnic”) tarafından yapılan duyuruda, Ocak 2022 tarihi itibarıyla TRABİS’e geçişin tamamlanacağı duyurulmuştur. METUnic tarafından yapılan 19 Kasım 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihli duyurularda (“Duyurular”) ise belgeli ve belgesiz tahsis edilebilecek .tr alan adı uzantıları hakkında bilgi verilmiştir. Duyurulara göre, en çok tercih edilen .tr içeren alan adı uzantılarından olan com.tr, net.tr ve org.tr için, Nic.tr döneminden farklı olarak artık “ilk gelen alır” prensibi uygulanacak ve ilgili siteler belgesiz tahsis edilecektir.

Mevcut durumda, bu alan adı uzantılarının tahsisi için alan adını talep eden kişilerin ve kurumların, alan adının esas unsuru üzerinde güncel bir hakkının bulunduğunu gösteren; ticaret odalarından alınmış faaliyet belgesi, ticaret sicil belgesi, marka tescil belgesi gibi veya sektöre bağlı belgelerin sunulması gerekmektedir. Ancak, TRABİS’e geçiş ile ilgili uzantılı alan adı herhangi bir belge sunulmaksızın tescil ya da transfer edilecektir.

Öte yandan Duyurular uyarınca av.tr, bel.tr, dr.tr, edu.tr, gov.tr, k12.tr, kep.tr, pol.tr ve tsk.tr uzantılı alan adları TRABİS döneminde de ancak belge ile tahsis edilebilecektir. Duyurularda belgeli olarak tahsis edilecek alan adı uzantılarına ilişkin talep edilen belgeler de ayrıca belirtilmiştir.

METUnic tarafından yapılan Duyuruların tam metnine bu bağlantı ve bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.