İçeriğe Geç

Türkiye’de çok miktarda, ünlü markaların taklidi olan ürünler üretilmektedir. Aynı zamanda, Türkiye üzerinden Avrupa pazarına girmek isteyen taklitçilerin ürünleri de ülkemizde yaygındır. Bu gibi ürünler çok çeşitlidir: Mücevherler, giysiler, parfümler, elektronik eşyalar, otomotiv yedek parçaları, ilaçlar, eğlence ve spor malzemeleri…

Mevcut durum bu olunca, Türkiye piyasası, marka sahipleri için korunma ihtiyacı duydukları bir ortam haline gelmiştir. Bu noktada, Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi devreye girer.  Müvekkiller Türkiye’de marka tecavüzünün tespiti ve markalarının korunması konularında deneyime dayalı, sağlıklı bir hizmet alırlar.

Tanınmış uluslararası markaların, Moroğlu Arseven’i tercih etmeleri son derece haklı ve rasyonel nedenlere dayanır. Moroğlu Arseven müvekkillerinin markalarını korumak amacıyla, zorlu ve karmaşık süreçler de dahil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai süreci başarıyla yürütmektedir. Bu kapsamda; taklit ürünlerin piyasadan kaldırılması için arama süreçleri (baskınları) düzenler, marka tecavüzüne dayalı hukuki ve cezai uygulamaları başlatır ve takip eder. Taklit ürünlerin ithal ve ihracına engel olmak adına müvekkillerin markalarının Gümrük Bakanlığı nezdinde tutulan online sicile kaydı konusunda destek verir.

Moroğlu Arseven avukatları arama ve el koyma süreçlerine bizzat katılırlar. Taklitçilik işlemleri ve dağıtım yöntemleri konusunda ilk elden bilgi edinerek ileride olabilecek marka tecavüzlerini önlemek için çalışırlar.

Moroğlu Arseven, taklit konusunda birçok farklı sektöre hizmet vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Bu durumun yarattığı birikim göstermiştir ki, taklitçilerle mücadelede her müvekkilin ihtiyaç ve beklentileri farklıdır. Müvekkillerin talep ve beklentilerine uygun olarak müvekkile özel stratejiler geliştirilir.

Moroğlu Arseven’in taklitçilere karşı hukuki ve cezai süreçleri başlatma ve sürdürmeye yönelik stratejileri ve çalışma yöntemleri aşağıdaki maddeleri kapsar.

 • Markaya tecavüz edenlerin ve tedarik zincirindekilerin kimliklerinin belirlenmesi için araştırmacılarla çalışmak
 • Markaya tecavüz ihlalleriyle mücadele çalışmaları yapmak
 • Arama ve el koyma prosedürlerini kapsayan cezai süreçleri başlatmak
 • Geniş kapsamlı arama ve el koymalar ile çok markalı tecavüz ihlalini içeren arama(baskın) ve el koyma prosedürlerini yürütmek, birden fazla yerde eşzamanlı baskınlar organize etmek
 • Marka tecavüzlerini önlemek ve delilleri korumak adına tedbir prosedürünü yürütmek.
 • Tazminat elde etmek amacıyla markaya tecavüz edenlerle müzakere etmek, taklit ürünleri yok etmek, aynı zamanda tecavüzleri önlemek için taahhütler vermek
 • Gümrük çalışanlarına orijinalliğinden şüphe edilen ürünlerin tespiti amacıyla marka eğitimi vermek
 • Taklitle mücadele hakkında halka açık eğitim çalışmaları yapmak.
 • Online platformlar için taklit ürünleri piyasadan kaldırma projeleri yürütmek
 • Taklitçilere karşı yasal işlem başlatmayı talep eden müvekkilleri temsilen dava açmak ve dava süreçlerini yürütmek
 • Sağlık Bakanlığı, Reklam Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi organlarla birlikte hareket etmek.

İLGİLİ AVUKATLAR