İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 107: 3 Eylül 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 11 Yeni Karar Özeti Yayımladı

3 Eyl 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 2 Ağustos 2021 tarihinde 11 yeni özet karar yayımladı: 2019/170 sayılı Karar Özeti: Veri sorumlusu nezdinde gerçekleşen veri ihlaline ilişkin olarak Kurul, (i) veri ihlallerinin tespitinin yaklaşık bir yıl sonra yapılmış olmasının, gerçekleştirilen işlemlere […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Milletvekili Şikayetçi’nin Kişisel Verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Meşru Bir Amaç Olmaksızın Twitter Üzerinden Paylaşılmasını Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Olarak Değerlendirdi

3 Eyl 2021

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 15 Haziran 2021 tarihli ve 2018/24439 sayılı kararı ile, milletvekili şikayetçinin (“Şikayetçi”) T.C. kimlik numarası ve imzası dahil birtakım kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca meşru bir amaç olmaksızın Twitter üzerinden paylaşılmasını […]

Daha fazla göster

Reklam Kurulu, Rakip Firmanın Ayırt Edici Bir Özelliğine ve Markasına Yer Verilen Reklamları, Karşılaştırmalı Reklam Düzenlemeleri Açısından Değerlendirdiği Bir Karar Verdi

3 Eyl 2021

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu (“Kurul”), 8 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, YouTube platformunda yayınlanan telefon reklamlarının karşılaştırmalı reklam olarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık teşkil edip etmediğini değerlendirdi. Reklamlardaki karşılaştırma […]

Daha fazla göster

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

3 Eyl 2021

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin […]

Daha fazla göster

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

3 Eyl 2021

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği içimlik tütün mamullerindeki sağlık uyarılarının daha etkin hâle getirilmesini amaçlamaktadır. […]

Daha fazla göster

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Verme Yükümlülüğüne ilişkin Tebliğ Yayımlandı

3 Eyl 2021

Gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirilmesi zorunluluğuna dair 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 13 Temmuz 2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’in Kapsamı İlgili Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurumu Tarafından Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı

3 Eyl 2021

Rekabet ihlallerinde uzlaşmaya yönelik ikincil mevzuat olan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik (“Uzlaşma Yönetmeliği”) 15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe […]

Daha fazla göster

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yayımlandı

3 Eyl 2021

Türkiye’de yapay zeka (“YZ”) alanında yürütülen çalışmalar bakımından yol haritası belirlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, diğer paydaşların da görüşleri alınarak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) hazırlanmıştır.  Bu kapsamda, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ne […]

Daha fazla göster

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Ek-1’inde Değişiklik Yapıldı

3 Eyl 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Ek-1’inde yapılan değişiklikler (“Değişiklik”) 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de […]

Daha fazla göster