İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 24: 17 Haziran 2016

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

19 Ağu 2016

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 17 Haziran 2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmış olup Kanun […]

Daha fazla göster

Eczacıların Yardımlaşma Sandığına Kayıt Zorunluluğu Kaldırıldı

11 Ağu 2016

Eczacıların Eczacı Odası’na kaydolurken Yardımlaşma Sandığı’na da kayıt olma zorunluluğu kaldırıldı. Eczacılar, Yardımlaşma Sandığı’na artık isteğe bağlı olarak üye olabilecekler. Yardımlaşma Sandığı’na hali hazırda üye olan eczacılar için ise yıllık aidatların son ödeme tarihi Mayıs ayından Şubat sonuna alındı. […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Daha Sonra Yenilenmesine İmkan Sağlayan Mevzuat Hükmü Adil Yargılanma Hakkına Aykırı Değildir

4 Ağu 2016

Anayasa Mahkemesi yakın tarihli bir kararıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150/1. Maddesinde öngörülen, tarafların uygun olarak duruşmaya davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmemeleri halinde dosyanın işlemden kaldırılacağına dair düzenlemenin ve 150/4. Maddesinde öngörülen dosyanın işlemden kaldırılmasından sonra davanın üç ay içinde […]

Daha fazla göster

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde İndirim, Tevkifat ve İstisna Uygulaması Hususlarına İlişkin Değişiklik

21 Tem 2016

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’inde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (“Tebliğ”), Maliye Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile katma değer vergisinden müstesna olma, […]

Daha fazla göster

Çalışan Ücretlerinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Hususunda Asgari Çalışan Sayısına İlişkin Öngörülen Eşik Yarıya Düşürüldü

14 Tem 2016

İşverenlerce çalışanlarına yapılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkaka ilişkin ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasını öngören asgari çalışan sayısına ilişkin eşikler düşürülmüştür. Bu kapsamda Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair […]

Daha fazla göster

Maden Sektöründe Teknik Belge Hazırlayacak Tüzel Kişilerin Kuruluşu ve İşleyişine İlişkin Esaslar Belirlendi

7 Tem 2016

3213 sayılı Maden Kanunu’nda 6592 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik çerçevesinde, Maden Kanunu kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (“YTK”) tarafından hazırlanması öngörülmüştür. YTK’ların kuruluşuna, yükümlülüklerine […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurulu Yemeksepeti’ne Ceza Vererek En Çok Kayırılan Müşteri Şartı Hakkında İlk İhlal Kararını Verdi

21 Haz 2016

Rekabet Kurulu (“Kurul”), 09.06.2016 tarihli toplantısıyla en çok kayrılan müşteri şartı uygulamalarının rekabet ihlali yaratabileceğini kabul etmiştir. Bu kapsamda Yemeksepeti’nin en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları ile rakip yemek siparişi-servisi platformlarında daha iyi/farklı koşullar sunulmasını önlemesi sebebiyle ilgili pazarda […]

Daha fazla göster