Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), “Efsane Cuma” ve benzeri isimler altında internet üzerinde yapılan indirimlere ve tanıtımlara ilişkin bir kamuoyu duyurusu yaptı. Bakanlık, gerek tüketiciler gerekse de satıcı ve sağlayıcılar tarafından dikkat edilmesi ve uyulması gereken hususları paylaşarak aykırılıkların tespiti hâlinde idari yaptırımların uygulanacağını, ayrıca Reklam Kurulu’nun da söz konusu tanıtımlara yönelik re’sen incelemeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Covid-19 salgının da etkisi ile zaman ve mekan sınırlaması olmadan çeşitli ürünlere düşük fiyattan ulaşabilme imkanı vermesi sebebiyle tüketicilerin online alışverişi tercih ettiği; ancak özellikle belirli özel günlerde yapılan yanıltıcı indirimler ve kötü niyetli satıcılar sebebiyle çok sayıda tüketicinin de mağdur edildiğinin gözlendiğini belirtildi.

Bakanlık bu doğrultuda, tüketicilerin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken hususlar ile satıcılar ve sağlayıcıların da uyması gereken birtakım düzenlemeleri yaptığı kamuoyu duyurusu ile paylaştı. 

Bakanlık tarafından paylaşılan duyuruda tüketicilerin dikkat etmesi gereken başlıca hususlar aşağıdaki şekilde sıralandı:

 1. Satın alınacak mal ve hizmetlerin doğru belirlenmesi ve bütçe açısından dengenin kurulması.
 2. Alışveriş öncesi satıcı ve sağlayıcı hakkında araştırma yapılması, kimlik/şirket bilgilerinin sorgulanması.
 3. Alışveriş yapılacak internet sitesinin güvenliği ve güvenli ödeme için gerekli sertifika ve yöntemlerini sağlayıp sağlayamadığının kontrol edilmesi.
 4. Özellikle sosyal medya kanalları vasıtasıyla bir internet sitesine yönlendirme yapılıyor ise, yönlendirilen internet sitesinin adresinin kontrol edilmesi.
 5. Ödeme işlemi öncesi satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, ödenecek toplam tutar ve cayma hakkına ilişkin ön bilgilendirmenin sağlanması.
 6. Yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğunun diğer satıcı ve sağlayıcılar tarafından sunulan aynı ürünler ile karşılaştırılarak teyit edilmesi.

Bakanlık paylaştığı duyuruda satıcı ve sağlayıcılar açısından da tüketici mevzuatında yer alan yükümlülüklerinin karşılanabilmesi adına başlıca uyulması gereken yükümlülükler ile indirimli satışlara ilişkin düzenlemeleri de belirtti:  

 1. Tüketiciye satışın yapılmasından önce ön bilgilendirmenin yazılı ve kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilmesi ve mevzuat uyarınca belirlenen teslim/ifa, cayma hakkının kullanımı ve bedel iadesine ilişkin yasal sürelere uyulması.
 2. Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması halinde 14 gün içerisinde herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden bedel iadesinin tüketiciye tek seferde yapılması.
 3. Stok yetersizliği ve tedarik edilememe gerekçeleriyle tüketicinin mağdur edilmemesi adına stok ve tedarik aşamalarına dikkat edilmesi.
 4. İndirimli satışlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ve satışa sunulan indirimli mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi.
 5. İndirimli satışa ilişkin tanıtımların tüketiciyi yanıltmayacak ve anlam karışıklığına yol açmayacak şekilde yapılması.
 6. İndirim miktarının hesabında, ürün veya hizmetin indirimli fiyattan bir önceki fiyatının esas alınması.

Bakanlık ayrıca indirime ilişkin açıklamalarında, yapılan indirimde ispat külfetinin satıcı, sağlayıcı ve reklam verende olduğunu da önemle vurgulamıştır.

8 Kasım 2020 tarihli basın açıklamasının tam metnine bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.