İçeriğe Geç

Şirket yöneticilerine veya şirket yetkililerine ilişkin uyuşmazlıklar gerek ilgili bireyler gerekse de şirket için ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Moroğlu Arseven, engin deneyimiyle, yöneticilerin ve yetkililerin sorumluluğuna ilişkin, uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce ve sonra, her aşamada danışmanlık verir.

Danışmanlık desteğinden; kurumsal kontrol uyuşmazlıkları, temsil görevi gibi temel görevlerin ihlali iddiaları, fikri mülkiyet, beyaz yaka, iş, çevre veya menkul kıymetler hukuku konularında, her iki taraf da yararlanır. 

Moroğlu Arseven, genel kurul toplantılarının, kurulun işleyişinin ve yapısının, komite kurulmasının ve yetkilendirilmesinin, aydınlatma yükümlülüğünün, şahsi yükümlülüklerin, pay sahipleri arasındaki kontrole ilişkin anlaşmazlıkların çözümü konularında da danışmanlık verir. Bu alanda danışmanlık verilen müvekkiller arasında; yönetim kurulları, yönetim kurulu üyeleri, kurul komiteleri, üst düzey yöneticileri ve pay sahipleri bulunmaktadır.

Halka açık şirketler ve özel şirketler ile yakın plan çalışan Moroğlu Arseven, her bir kuruluşun yapısını, işleyişini ve sektörünün gerçeklerini anlayarak müvekkilin ihtiyaçlarına uygun kurumsal yönetim danışmanlığı verir. Bir şirketin yöneticileri veya yetkililerinin karşılaşabileceği hukuki, idari ve cezai işlem riskini azaltan en iyi uygulama alternatiflerini geliştirir. Bunlara bağımsız kurumların yanı sıra grup şirketleri ve ülke sınırlarını kapsayan holdingler de dâhildir.

Moroğlu Arseven müvekkillerine; rehberler, mesleki davranış ve ahlak kuralları, komite kuruluş sözleşmeleri, tüzükler, poliçeler ve stratejik planlar hazırlar. Özellikle, finansal raporlamaya, çıkar çatışmasına ve ilişkili taraf işlemine ilişkin riskleri anlamak ve yönetmek için müvekkilleriyle ile yakın çalışmayı tercih eder.

İLGİLİ AVUKATLAR